Vier nieuwe projectleiders voor TSC Crowd Management

TSC Crowd Management is al ruim 25 jaar de expert en marktleider op het gebied van veiligheid op grote- en kleinschalige publiekslocaties en evenementen. De afgelopen drie decennia zijn de grootste, complexe en meest innovatieve evenementen op een veilige en servicegerichte wijze begeleid. TSC Crowd Management blijft groeien, investeren in kwaliteit en de medewerkers groeien daar in mee. Na het succesvol voltooien van het traineeship stromen vier medewerkers door in de functie van projectleider.

In mei 2017 vond de officiële afsluiting van de huidige traineeship plaats. Deze traineeship was uitgebreid en soms zwaar maar Martijn Boerhof, Bram den Hartog, Egbert Plas en Oebele Teitsma hebben deze met goed gevolg doorlopen. Met het succesvol afronden van het traineeship zullen zij voortaan als volwaardig en zelfstandig projectleider werkzaam zijn binnen TSC Crowd Management.

De afsluiting van het traineeship werd gedaan aan de hand van een korte toespraak van de directeur Nederland, Jacques Does van TSC Crowd Management, waarop de projectleiders vervolgens formeel zijn aangesteld in hun nieuwe functie. Een onderdeel van deze nieuwe functie is het ondersteunen en helpen van de nieuwe lichting trainees projectleider. De projectleiders zullen dit doen op de manier waarop er binnen de organisatie gewerkt wordt. De promotie van de nieuwe projectleiders is het bewijs van vertrouwen in de medewerkers zodat deze zich kunnen en blijven ontwikkelen. De innovatieve kennis die de projectleiders hebben opgedaan tijdens het traineeship geven zij weer door aan de nieuwe lichting. Hierdoor is groei en innovatie geborgd binnen de organisatie.

  • Default
  • Title
  • Date
load more / hold SHIFT key to load all load all